Launch demo modal

Pano Tasarım ve Uygulama Çözümlerimiz

 

ADS mühendislik   ABB marka sürücülerin panolanmasında ve projelendirilmesinde size hizmet vermektedir.Uzun yıllardır kazandığımız bilgi ,beceri ve deneyimle uygulamanızdaki en iyi çözümleri sizlere sun maktan gurur duyarız. 

 MMC panoları yanı sıra dağtım panoları,kompansazyon panoları ,filtre panoları  v.b. uygulamalarda da  çözüm ortağınız olabiliriz.

 ADS mühendisliğin pano tasarım kriterleri

(Standartlar)

1. Pano ölçülerini tespiti. ( EAE ,TEKPAN v.b.)

2.  Uygun havalandırma fan seçimi  

3.  Sisteme en uygun koruma elemanlarının seçimleri

4. Uygulamanızdaki  senaryonuza göre yardımcı elemanların seçim ,

5. Her kablonun numaralandırılması ve etiketlendirilmesi ,

6. Enerji Giriş – sürücü çıkış kablolarının klemenslere indirilmesi ,

7.  Projelerin ve pano görünüşlerinin bilgisayar programları  yardımı ile  çizilmesi ,

10. Kullanılan elemanlarım manuel ve kullanım kılavuzlarının   pano içerisine konulması ,

11. Buton ,acil stop Vb  kapak üzerinde bulunan elemanların etiketlenmesi ,

12. Kişilerin temas edebeleceği bar kablo v.b. enerji bağlantılarınını flexsglass ile kapatılması ,

( İsteğe bağlı  )

1. Sürücü parametrelerini  back dosyalarının müşteriye verilmesi.

2. Analog ve Digital giriş çıkışların klemense indirilmesi

3. Kontrol panelinin pano kapak üzerine taşınması

4.Koruma reaktörü  seçimi ve uygulaması

ACS800 R8 KASA PANO
PANO TASARIM REFERANSLARIMIZ